Referencer

2019-2020

Sankt Helene Vej 3 A-G, 3220 Tisvilde

Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn/byggeledelse i forbindelse med afhjælpning af skimmelsvampsproblemer og udskiftning af 500 m2 tag.

EF Astrupgård
Frederikssundsvej 189-195/Klintholmvej 2-4 / Nordfeldvej 12-24 / Astrupvej 74-78, 2700 Brønshøj

Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn/byggeledelse i forbindelse med udskiftning/renovering af kloak, isolering af kældervæg og etablering af 600 lbm omfangsdræn, udskiftning af gårdbelægning, renovering af 14 kældertrapper i gården.

Projektgruppen Tag
Åbrinken 201-271, 2830 Virum

Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn/byggeledelse i forbindelse med afhjælpning af skimmelsvampsproblemer, renovering af tage og installationer i tagrummet på 19 rækkehuse.

Frederiksberg Alle 51, 1820 Frederiksberg C

Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn/byggeledelse i forbindelse med renovering af facaden og maling af de originale kernetræsvinduer med linolie.

Vennemindevej 18, 3. th., 2100 København Ø

Teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med sammenlægning af to lejligheder. Færdiggørelse af projektdokumentationen og indhentning af ibrugtagningstilladelse.

Geelsvej 17, 2840 Holte

Teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt enfamiliehus.

Sandholmvej 12B, 3450 Allerød

Teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt enfamiliehus.

Østerbrogade 56B, 2100 København Ø

Projektering af nyt badeværelse i en andelslejlighed. Ansøgning om byggetilladelse.

EF Bel Air, Blok C, Kompagnivej 5, 3520 Farum

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med færdiggørelsen af ejendommen og reklamering af mangler overfor projektudvikleren/sælgeren.

EF Bel Air, Blok E, Kompagnivej 9, 3520 Farum

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med færdiggørelsen af ejendommen og reklamering af mangler overfor projektudvikleren/sælgeren.

2018-2019

Bel Air, Blok B, Kompagnivej 3, 3520 Farum

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med færdiggørelsen af ejendommen og reklamering af mangler overfor projektudvikleren/sælgeren.

AB Lynggaard, Søborg Hovedgade 189-193 / Tinghøjvej 1-3, 2860 Søborg

Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn/byggeledelse i forbindelse med udskiftning af 1500 m2 tag og 150 vinduer, diverse facaderenovering.

Gammeltorv 14, 1457 København K

Projektering og teknisk rådgivning i forbindelse med etablering af overdækning i gård. Myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse.

2017-2018

EF Roskildevej 155-157, 2500 Valby

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udskiftning af 156 vinduer og terrassedøre samt nye hovedindgangsdøre. Renovering af eksisterende redningsbalkoner. Myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse. Tilsyn og byggeledelse.

AMC, Amager Centret

Projekteringsledelse af rådgiverne (som underrådgiver for NJ-Cph. ApS) i forbindelse med udvidelsen/renoveringen af Amager Centret.