Facaderenovering

 • Analyse af facadeopbygning/registrering af skader
 • Koordinering af miljøundersøgelser af puds, fuger og maling
 • Teknisk beskrivelse af udbedringer af skader og overfladebehandling/maling
 • Projekt/udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Kontrahering med entreprenør
 • Tilsyn og byggestyring

Vinduesrenovering/-udskiftning

 • Registrering og analyse af vinduer
 • Koordinering af miljøundersøgelser af maling og fuger
 • Teknisk beskrivelse af behandling af vinduer og fuger
 • Ved udskiftning beskrivelse af vinduestypen
 • Projekt/udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Kontrahering med entreprenør
 • Tilsyn og byggestyring

Tagrenovering/-udskiftning

 • Registrering og skadesanalyse af tagkonstruktionen
 • Koordinering af miljøundersøgelser (råd og svamp)
 • Teknisk beskrivelse af renoveringen/ udskiftningen af tagkonstruktionen
 • Projekt/udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Kontrahering med entreprenør
 • Tilsyn og byggestyring

Kælderisolering/fugtisolering

 • Registrering af fugtskader mm. i kælderen
 • Teknisk beskrivelse af renoveringen – etablering af dræn/pumpebrønde, isolering udvendigt, behandling af kældervæg indvendigt (afhugning gammel puds, ny puds)
 • Projekt/udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Kontrahering med entreprenør
 • Tilsyn og byggestyring

Betonrenovering

 • Analyse/tilstandsvurdering af betonkonstruktioner/registrering af skader
 • Evt. boreprøver for fastlæggelse af skadesomfang
 • Teknisk beskrivelse af betonrenoveringer
 • Projekt/udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Kontrahering med entreprenør
 • Tilsyn og byggestyring
Leveret af